Vizuální identita Anglického gymnázia v Praze

Vizuální identita Anglického gymnázia v Praze

Jednotná korporátní identita pro English College in Prague

Školní brožury pro studenty